Historie og vedtekter

Legatet ble etablert i 1989 ved sammenslåing av ni eldre legater under Helsedirektoratets forvaltning (de ni er nevnt i vedtektene § 1). Bakgrunnen for sammenslåingen var at hvert legat hadde så liten kapital at administrasjonsutgiftene ble urimelig store i forhold til det som kunne deles ut til legatenes formål.

Forvaltningen av legatet er regulert i stiftelsesloven med forskrifter, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har tilsyn.

Vedtekter for Legat til fremme av folkehelsen
Vedtatt i styret 12. juni 2017.

Se og last ned vedtekter her