Historie og vedtekter

Legatet ble etablert i 1989 ved sammenslåing av ni eldre legater under Helsedirektoratets forvaltning, se oversikt over de ni i § 1 nedenfor. Bakgrunnen for sammenslåingen var at hvert legat hadde så liten kapital at administrasjonsutgiftene ble urimelig store i forhold til det som kunne deles ut til legatenes formål.

Forvaltningen av legatet er regulert i stiftelsesloven med forskrifter, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har tilsyn.

Vedtekter for Legat til fremme av folkehelsen
Vedtatt i styret 9. desember 2009, registrert i Stiftelsesregisteret 8. mars 2010.

Se og last ned vedtekter her