Kontakt

Legatets forretningsfører
Helge Høifødt
Fougstads gate 29, 0173 Oslo
Telefon 90 91 32 67
E-post hoeifoed@online.no

Styre
Styrets leder kan kontaktes via forretningsfører.

Organisasjonsnummer
956 910 056