Kontakt

Legatets forretningsfører
Helge Høifødt
Fougstads gate 29, 0173 Oslo
Telefon 90 91 32 67 (helst ettermiddag og kveld)
hoeifoed@online.no

Styre
Styrets leder Jan Alexander kan kontaktes på e-post jan.alexander@fhi.no.

Organisasjonsnummer
956 910 056