Søknad

Legatet lyser ut støtte når pågående prosjekter er avsluttet og avkastningen gjør det mulig. Tidspunkt for neste utlysning er usikkert, det kan gå flere år til neste gang. Utlysninger kunngjøres på her på hjemmesiden.