Søknad

Legatet lyser ut støtte når pågående prosjekter er avsluttet og avkastningen gjør det mulig. Neste utlysning er planlagt vinteren 2019.

Siste søknadsfrist var 1. april 2015. Kunngjøringen da så slik ut:

Kunngjøring – legatmidler til folkehelsearbeid 2015 og 2016

Legat til fremme av folkehelsen har som formål blant annet å støtte forsøksvirksomhet som fremmer folkehelsen.

Legatet lyser nå ut midler til prosjekter og tiltak som har direkte betydning i folkehelsearbeid. Disse kan for eksempel ha som mål å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Det blir lagt vekt på at resultatet av prosjektet/tiltaket blir spredt og kan få ringvirkninger.

Det lyses ut midler for 2015 og 2016 på til sammen ca. 300 000 kr. Disse kan fordeles på fra en til tre prosjekter. Det er mulig å søke om midler til prosjekter /tiltak som strekker seg over inntil tre år.

Det brukes ikke søknadsskjema. Søknad skal være kortfattet og inneholde beskrivelse av prosjekt / tiltak det søkes til, hvordan prosjektet bidrar til folkehelse, gjennomføringsplan, beskrivelse av forventet resultat og hvordan resultatene vil bli spredt, budsjett, søknadssum, hvor søkeren har sett utlysningen og, hvis aktuelt, kortfattet CV for prosjektleder. Dersom en tildeling fra legatet vil være én av flere finansieringskilder til et større tiltak, skal det fremgå hva midler fra legatet vil bli brukt til.

Legatet gir ikke til prosjekter i andre land.