Styre

Styremedlemmer
Styret for Legat til fremme av folkehelsen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1. mai 2017 til 30. april 2020:
• Jan Alexander, styreleder, pensjonert fagdirektør og professor, Folkehelseinstituttet
• Tone P. Torgersen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Anne Gamme, fagleder, KS
 
Varamedlemmer
• Personlig varamedlem for Alexander: pensjonert lege og forsker Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet
• Personlig varamedlem for Johnsen: nestleder Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Personlig varamedlem for Gamme: spesialrådgiver Anne Jensen, KS
 
Folkehelseinstituttet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS foreslår hver ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Det holdes ett til tre styremøter hvert år.