Forside

LtfaF_Logo_R

Legat til fremme av folkehelsen støtter forsøks- og utviklingstiltak innen folkehelsearbeid.

Styret gjorde i november 2019 en tildeling som innebærer at det for tiden ikke vil bli lyst ut midler. Eventuell utlysning senere kunngjøres her på hjemmesiden, se siden Søknad.