Søknad

Samarbeidet mellom legatet og Sunne kommuner omfatter de midlene som skal deles ut og det medfører at andre søknader ikke behandles.

Det kan bli aktuelt å lyse ut midler senere. Det vil da bli kunngjort her på hjemmesiden.