Styre

Styremedlemmer
Styret for Legat til fremme av folkehelsen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2023:
• Ole Trygve Stigen, styreleder, fagdirektør, Folkehelseinstituttet
• Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Anne Gamme, fagleder, KS
 
Varamedlemmer
• Personlig varamedlem for Stigen: seniorrådgiver Ragnhild Storstein Spilker, Folkehelseinstituttet
• Personlig varamedlem for Torgersen: helsepolitisk rådgiver Camilla Faarlund Øksenvåg, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Personlig varamedlem for Gamme: spesialrådgiver Anne Jensen, KS
 
Folkehelseinstituttet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS foreslår hver ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Det holdes ett til tre styremøter hvert år.