Styre

Styremedlemmer
Styret for Legat til fremme av folkehelsen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1. mai 2023 til 30. april 2026:
• Bo Engdahl, styreleder, forsker, Folkehelseinstituttet
• Karoline Unnerud, politisk rådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Anne Jensen, spesialrådgiver, KS

Varamedlemmer
• Personlig varamedlem for Engdahl: fagdirektør Atle Fretheim, Folkehelseinstituttet
• Personlig varamedlem for Unnerud: politisk rådgiver Camilla Faarlund Øksenvåg, Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Personlig varamedlem for Jensen: spesialrådgiver Jon Qvortrup, KS

Folkehelseinstituttet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS foreslår hver ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Det holdes ett til tre styremøter hvert år.