Økonomi og utdelinger

Ved utgangen av 2022 hadde legatet en kapital på ca. 2,3 mill. kr. I årene 2005 til 2022 har legatet delt ut kr 2 600 000 til følgende tiltak:

«Ta vare på velgerne dine», en veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar
Sunne kommuner, kr 400 000 for 2019, 2020 og 2021, ca. 500 000 for videre arbeid i 2023
Les mer om prosjektet hos Sunne kommuner her.

Recoveryverksteder
Høgskolen i Sørøst-Norge (før 2016 Høgskolen i Buskerud og Vestfold, senere Universitetet i Sørøst-Norge), kr 70 000 for 2015 og 2016
Prosjektets egen side er tatt bort. Les mer om recoveryverksteder her.

«Smaksverksteder med folkelig» for 10.-klassinger
Askvoll og Fjaler kommuner, kr 60 000 for 2015 og 2016
Les mer om prosjektet her.

Strikkegruppe i samarbeid med Førde mottakssenter
Førde frivilligsentral, kr 150 000 for 2015 og 2016
Prosjektets egen side er tatt bort.

Sunn framtid – førebygging av fedme hos barn og unge
Stord kommune, kr 210 000 for 2012
Les mer om prosjektet her.

60 minutter lærerstyrt fysisk aktivitet hver skoledag
Marnardal kommune, kr 174 000 for 2012

Aktivitetsheftet Aktiv Læring. Sør-Østerdal – en region i bevegelse
Høgskolen i Hedmark (i dag Høgskolen i Innlandet), kr 73 000 for 2012
Prosjektets egen side er tatt bort.

Matlyst gir livslyst
Prosjekt som gjelder ernæring og eldre.
Diakonhjemmet Høgskole, kr 100 000 for 2011

E-læringstilbud – Mangfold gir muligheter
E-læringskurset skal bidra til å styrke kunnskap og refleksjon hos de som jobber for personer med utviklingshemning og store bistandsbehov. Samordningsrådet for arbeid for mennesker utviklingshemning (SOR), kr 100 000 for 2010.

Spesialistene ut til folket
Et samarbeidsprosjekt mellom skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om ungdoms psykiske problemer. Prosjektet var fra starten knyttet til prosjektet Ungdom og utviklingsfremmende samtaler. Utvikling av samtaletilbud til ungdom i skjæringspunktet mellom skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien, et samarbeid mellom Sogn videregående skole, Lambertseter videregående skole og Nic Waals Institutt. Prosjektet har fått kr 400 000 for årene 2004, 2005 og 2006, kr 140 000 for 2011 og kr 253 000 for 2012.
Beskrivelse av Lavterskel – utviklingsfremmende samtaler, Oslo kommunes hjemmeside.