Forside

LtfaF_Logo_R

Legat til fremme av folkehelsen støtter forsøks- og utviklingstiltak innen folkehelsearbeid.

Styret gjorde i november 2019 en tildeling som innebærer at det ikke vil bli delt ut andre midler før tidligst i 2021. Utlysninger kunngjøres her på hjemmesiden, se siden Søknad.