Forside

LtfaF_Logo_R

Legat til fremme av folkehelsen støtter forsøks- og utviklingstiltak innen folkehelsearbeid.

Tidspunkt for neste utlysning er usikkert, det kan gå flere år til neste gang. Utlysninger kunngjøres på her på hjemmesiden, se siden Søknad.