Forside

LtfaF_Logo_R

Legat til fremme av folkehelsen har som formål å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet, og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fremmer folkehelsen.

Siste utlysning av midler hadde søknadsfrist 1. april 2015 og det kan gå flere år til neste gang det blir lyst ut midler, se siden Søknad.