Forside

LtfaF_Logo_R

Legat til fremme av folkehelsen støtter forsøks- og utviklingstiltak innen folkhelsearbeid.

Neste utlysning av midler er planlagt vinteren 2019 og vil bli kunngjort her på hjemmesiden, se siden Søknad.